Åderbråck och kärlbristningar

Svenska Laseragenturen erbjuder estetiska behandlingar för att bevara och lyfta fram dina bästa sidor. Alla våra behandlingar utförs av utbildad legitimerad eller auktoriserad personal.

Injektionsbehandling – åderbråck och kärlbristningar

Boka

Pris: ca 1 300 kr

En injektionsbehandling tar cirka 30 minuter och är i stort sett smärtfritt. Vi arbetar med en mikroteknik och även mycket tunna kärl kan behandlas. Vid injektionsbehandling (aethoxysclerol) av ådernät och kärlbristningar behövs inga särskilda bandage efter behandlingen. Inget bandage krävs efter behandlingen men du kan få övergående blåmärken första veckan.

Färdigt resultat ser man efter 4 veckor och då brukar 60-80% av de kärl som behandlats ha försvunnit, vid rikligt med kärlbristningar kan fler behandlingar krävas.

Vi rekommenderar att man avstår från tyngre motion och bastubad ca 4-5 dagar efter behandlingen.
Behandlingen känns ytterst lite när den utförs korrekt av vår erfarna terapeut.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search